Giới Thiệu
Ban Giám đốc

 

1. GIÁM ĐỐC:

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC DIỆU

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại cơ quan: 02513. 842 018

Di động: 0909.760 067

Email: dieunn@dongnai.gov.vn; ngocdieusct@gmail.com

2. PHÓ GIÁM ĐỐC:

Họ và tên: CHU VĂN HIẾU

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại cơ quan: 02513. 846 825

Di động: 0917. 465 866

Email: hieucv@dongnai.gov.vn; chuvanhieuicc@gmail.com

3. PHÓ GIÁM ĐỐC:

Họ và tên: LÂM QUANG LIÊM

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Điện thoại cơ quan: 02513. 842 202

Di động: 0834. 337 600

Email: liemlq@dongnai.gov.vn; lamquangliem@gmail.com

4. PHÓ GIÁM ĐỐC:

Họ và tên: LÊ NGỌC LAN

Năm sinh: 1981

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

Điện thoại cơ quan: 02513. 842 532

Di động: 0917. 398 800

Email: lanln@dongnai.gov.vn; lenngoclan11@gmail.com

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai

( xem tại đây)

 

Tin liên quan
Zalo
news_detail-news