Tin Tức
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Được sự chấp thuận của Công đoàn viên chức tỉnh và cấp ủy Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Sáng ngày 12/03/2020, Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 


Đồng chí Phạm Văn Chiến – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai phát biểu ý kiến, chỉ đạo trong Đại hội

Tham dự Đại hội, về phía Lãnh đạo Công Đoàn viên chức tỉnh có đồng chí Phạm Văn Chiến – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai đến tham dự; Đại diện cho Cấp ủy Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai có Bà Nguyễn Ngọc Diệu Bí thư chi bộ – Giám đốc Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai; Ông chu Văn Hiếu Phó bí Thư chi bộ - Phó giám đốc trung tâm, Ông Lâm Quang Liêm và Bà Lê Ngọc Lan  chi ủy viên – Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai và tất cả các đoàn viên công đoàn của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai về dự Đại hội.

Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ lâm thời và phương hướng nhiệm kỳ I năm 2020-2025; Bản kiểm điểm của Ban chấp hành lâm thời và bầu chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và uy tín, đủ tiêu chuẩn vào ban chấp hành công đoàn Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỷ I ( 2020-2025).

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ lâm thời đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động, luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Trung tâm, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng Chí Phạm Văn Chiến – Chủ tịch Công Đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai, ý kiến phát biểu của Đồng chí Nguyễn Ngọc Diệu – Bí thư chi bộ - Giám đốc trung tâm Khuyến công và Tư vấn Công nghiệp tỉnh Đồng Nai và các ý kiến thảo luận của các đại biều để bổ sung vào phương hướng và nhiệm vụ tổ chức thực hiện.


Đ/C Phạm Văn Chiến – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai và Ban giám đốc Trung tâm Khuyến côngvà tư vấn Công nghiệp tỉnh Đồng Nai chụp hình với Ban chấp hành công đoàn cơ sơ trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí sau:

Đồng chí Lâm Quang Liêm
Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ
Đồng chí Mai Thế Hùng
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhã.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy
Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2020-2025 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Zalo
news_detail-news