Khuyến công
Kế hoạch số 1620/KH-SCT ngày 16/4/2020 của Sở Công Thương Đồng Nai về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ngành Công Thương năm 2020

Thực hiện quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; quyết định số 36/QĐ-BCĐ ngày 10/3/2019 của Ban chỉ đạo Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn và Xây dựng Nông thôn mới của tỉnh về việc ban hành Quy chế của Ban chỉ đạo . Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Hỗ trợ, hướng dẫn việc thực hiện tiêu chí thuộc chuyên ngành phụ trách, nhiệm vụ OCOP được phân công; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho địa phương trong việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu chương trình nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành Công Thương phụ trách;

- Thực hiện tốt kết quả công tác thẩm định, đánh giá tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao (tối thiểu 13 xã), xã nông thôn mới kiểu mẫu (tối thiểu 3 xã), khu dân cư kiểu mẫu (tối thiểu 10 khu);

- Đánh giá, báo cáo, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về nông thôn mới, khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo Kế hoạch trên thì Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai được Sở Công Thương Đồng Nai giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn triển khai lắp đặt hệt hống điện mặt trời áp mái).

- Hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp.

- Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp.

-  TriểnkhaithựchiệnChươngtrìnhmỗi xã một sản phẩm(OCOP) theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

Zalo
news_detail-news