Tin Tức
Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và nghệ nhân, thợ giỏi của tỉnh Đồng Nai năm 2019

Năm nay, số lượng lao động đăng ký xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi cấp tỉnh gồm có 2 nghệ nhân và 60 thợ giỏi. Ngoài ra, tỉnh nhận được danh sách 24 sản phẩm đăng ký bình chọn cấp tỉnh 2019. Trong đó, nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 2 sản phẩm, bao gồm: khuôn mẫu Oring; quả cầu hút nhiệt.

 Ban tổ chức đã lựa chọn ra 14 sản phẩm để trao tặng danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn được ghi nhận năm nay chủ yếu thuộc về lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, bên cạnh đó là sản phẩm cơ khí, kỹ thuật ..

Ngoài ghi nhận sản phẩm tiêu biểu, Ban tổ chức cũng công bố Quyết định của UBND tỉnh về trao tặng danh hiệu Nghệ nhân cho 2 cá nhân và danh hiệu Thợ giỏi cho 56 cá nhân.

Giám đốc Sở Công thương Trương Thị Mỹ Dung khẳng định, công nghiệp nông thôn đóng vai trò lớn trong giải quyết việc làm cho lao động vùng nông thôn. Để khuyến khích công nghiệp nông thôn phát triển, lãnh đạo Sở yêu cầu Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến thương mại tích cực triển khai chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với các sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; triển khai kết nối sản phẩm với phát triển kinh tế, du lịch địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện cho các nghệ nhân, thợ giỏi phát huy tài năng, nâng cao tay nghề sáng tạo ra những sản phẩm hữu ích phục vụ cuộc sống hằng ngày của người dân. 

Zalo
news_detail-news