Tin Tức
Mời tham gia chương trình “Tháng khuyến mại năm 2020”trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Kế hoạch số 10551/KH-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về tổ chức chương trình “Tháng khuyến mại năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở Công Thương ban hành kế hoạch tuyên truyền chương trình “Tháng khuyến mại năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau

1. Mục đích :

a) Khuyến khích các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị triển khai các chương trình khuyến mại kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước; tăng cường quảng bá, tiếp thị sản phẩm, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng, khẳng định uy tín thương hiệu. Bên cạnh đó, người tiêu dùng được lựa chọn, sử dụng các sản phẩm trong nước có chất lượng tốt với giá cả phù hợp.

b) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trong tỉnh biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó khuyến khích, định hướng sử dụng hàng Việt Nam;

c) Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử phạt theo quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động thương mại; nâng cao ý thức của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, thực hiện tốt Luật bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng. d) Xây dựng và giới thiệu hình ảnh, thương hiệu có uy tín của tỉnh, quốc gia để phát triển một cách bền vững, hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư.

2. Thời gian: từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/11/202

Kính mời Các thương nhân doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh có nhu cầu ,thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành (nộp hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương Đồng Nai qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc trên trang web khuyến mại của Sở Công Thương Đồng Nai tại địa chỉ: http://dkkm.dongnai.gov.vn (đã được kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia))

.

Zalo
news_detail-news