Tin Tức
Quá trình tổ chức bình chon sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biều tỉnh Đồng Nai 2019

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) tỉnh Đồng Nai là một nhiệm vụ khuyến công địa phương được UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm chỉ đạo triển khai định kỳ hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quá trình tổ chức triển khai được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tham mưu cho Sở Công Thương theo đúng quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 và Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05/04/2019 của UBND Tỉnh Đồng Nai) và quy định về việc tổ chức bình chọn SPCNNTTB trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai).

 

Đoàn Ban Giám khảo khảo sát thực tế tại các Cơ sở CNNT có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh

Năm 2019, sau khi Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2019 được ban hành (Kế hoạch số 3535/KH-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp đã triển khai xây dựng Đề án khuyến công địa phương về tổ chức bình chọn SPCNNTTB tỉnh Đồng Nai năm 2019 trình Sở Công Thương thẩm định, gửi Sở Tài chính thống nhất kinh phí thực hiện. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-SCT ngày 14/5/2019 về phê duyệt Đề án Bình chọn SPCNNTTB tỉnh Đồng Nai năm 2019. Căn cứ Quyết định phê duyệt đề án của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp đã tham mưu Sở Công Thương nội dung Văn bản hướng dẫn, triển khai công tác bình chọn SPCNNTTB tỉnh Đồng Nai năm 2019 gửi UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng trực thuộc UBND huyện/thành phố triển khai đến các Cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công đăng ký tham gia và tổ chức bình chọn cấp huyện và đăng ký danh sách sản phẩm tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp Tỉnh. 

Tổng số sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh năm 2019 là 24 sản phẩm thuộc địa bàn 7 huyện và 01 thành phố, trong đó phân theo địa bàn thì  huyện Thống Nhất 03 sản phẩm; Huyện Trảng Bom 06 sản phẩm; Thành phố Long Khánh 04 sản phẩm; Huyện Tân Phú 02 sản phẩm; Huyện Định Quán 01 sản phẩm; Huyện Nhơn Trạch 05 sản phẩm; Huyện Xuân Lộc 02 sản phẩm; Huyện Long Thành 01 sản phẩm. Phân theo nhóm sản phẩm thì nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ 06 sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm 11 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí 02 sản phẩm; Nhóm sản phẩm khác 05 sản phẩm. Qua tổng hợp hồ sơ sản phẩm thì có 22 sản phẩm đáp ứng nguyên tắc, thành phần hồ sơ, tiêu chí bình chọn đủ điều kiện để bình chọn theo Quy định về việc tổ chức bình chọn SPCNNTTB trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai; Có 02 sản phẩm trong đó có 01 sản phẩm của huyện Xuân Lộc chưa đảm bảo nguyên tắc bình chọn và 01 sản phẩm của huyện Nhơn Trạch thuộc đơn vị sản xuất chưa đáp ứng về đối tượng áp dụng do đó chưa đủ điều kiện để bình chọn theo quy định.

Trước khi Họp Hội đồng, Ban Giám khảo xét duyệt, bình chọn SPCNNTTB cấp Tỉnh, từ ngày 29/11/2019 đến ngày 05/12/2019 Đoàn Thành viên Hội đồng, Ban Giám khảo đã đi khảo sát thực tế tại các Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh để ghi nhận tình trạng hoạt động của cơ sở công nghiệp nông thôn và đánh giá đối chiếu với tiêu chí bình chọn theo quy định để làm cơ sở cho việc chấm điểm bình chọn sản phẩm tại Cuộc họp Hội đồng, Ban Giám khảo cấp Tỉnh. Ngày 11/12/2019, Hội đồng bình chọn SPCNNTTB và Ban Giám khảo xét duyệt, bình chọn SPCNNTTB tỉnh Đồng Nai đã tiến hành họp theo quy định. Các thành viên Ban Giám khảo đã trao đổi, thảo luận, đánh giá, đối chiếu từng tiêu chí quy định đối với từng sản phẩm và tiến hành chấm điểm 24 sản phẩm. Kết quả, có 14/24 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận là SPCNNTTB cấp tỉnh năm 2019. Trong đó, nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ 01 sản phẩm (Ly văng 01 tấm gỗ gõ đỏ - huyện Xuân Lộc); Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm 09 sản phẩm (Tương hột xào sả, Nem Việt Huy, Trà linh chi túi lọc – Tp.Long Khánh; Thạch dừa nước đường – huyện Trảng Bom; Cốm dẹp – huyện Nhơn Trạch; Bánh đa cua khô, Hủ tiếu khô, Thanh long đỏ lên men – huyện Thống Nhất; Bột Ca cao nguyên chất – huyện Định Quán); Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí 01 sản phẩm (Khuôn mẫu Oring – huyện Trảng Bom); Nhóm sản phẩm khác 03 sản phẩm (Dao muỗng nĩa inox cao cấp – huyện Trảng Bom; Cao su kỹ thuật dùng cho công nghiệp ôtô và xe gắn máy (Tấm lót sàn Piaggio, chụp chống bụi, ống co gió…) – huyện Long Thành; Tơ tằm – huyện Tân Phú).

 

Nem Việt Huy – Sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Nai 2019

Đối với bình chọn SPCNNTTB cấp Khu vực và Quốc gia: Để chuẩn bị cho việc bình chọn SPCNNTTB cấp Khu vực năm 2020, Sở Công Thương Đồng Nai đã đăng ký số lượng sản phẩm tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp Khu vực năm 2020 là 20 sản phẩm (căn cứ chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016); 11 sản phẩm của tỉnh Đồng Nai đã tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp Quốc gia năm 2019. Kết quả có 05 sản phẩm đạt SPCNNTTB cấp Quốc gia năm 2019 gồm: SP Găng ty cao su – Công ty TNHH Nam Long (huyện Long Thành); SP Bánh kẹo sữa Domilk – Công ty Cổ phần chăn nuôi bò và chế biến sữa Đồng Nai (huyện Xuân Lộc); Dao Tupie phay gỗ - Công ty TNHH SXTM Cơ khí Phát Triển (huyện Trảng Bom); Đàn guitar – Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Dũng (huyện Trảng Bom); Giỏ xách lục bình – HTX Phú Lâm (huyện Định Quán).

Zalo
news_detail-news