Tin Tức
Quyết định số 82/QĐ-CTĐP ngày 21/8/2020 của Cục Công Thương địa phương về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020

Kết quả năm nay, có 140 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực được công nhận tại Quyết định số 82/QĐ-CTĐP ngày 21/8/2020 của Cục Công Thương địa phương. Trong đó, tỉnh Đồng Nai đạt 04 sản phẩm Thạch dừa – Cty CP thực phẩm GC, Bột cacao nguyên chất – Cty TNHH Cacao Trọng Đức, Tấm lót sàn piaggio cao su kỹ thuật- Cty TNHH Tương Lai và Bột sen dinh dưỡng – HTX dịch vụ nông nghiệp Trường Phát.

xem quyết định tai đây

Zalo
news_detail-news