Tin Tức
Sở Công Thương Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn sản xuất kinh doanh mỗi xã một sản phẩm

Trong 02 ngày từ ngày 29 đến ngày 30/102020, Sở Công Thương Đồng Nai đã tổ chức lớp tập huấn sản xuất kinh doanh mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Khách sạn Đồng Nai, số 57, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 Mục đích qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh và phát triển thương hiệu đối với sản phẩm OCOP. Đồng thời hướng dẫn, cập nhật các cơ chế, chính sách về xúc tiến thương mại, khuyến công, thương mại điện tử,… hỗ trợ Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững cho đối tương là: Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đồng Nai; Cán bộ công chức viên chức của UBND cấp huyện, các phòng, ban cấp huyện; cán bộ, viên chức phụ trách lĩnh vực thương mại dịch vụ, khuyến công, OCOP tại các xã, phường, thị trấn; Cán bộ lãnh đạo, quản lý hiệp hội, hội ngành hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đã được công nhận và/hoặc trong kế hoạch thực hiện đánh giá, phân hạng OCOP).

Tham gia báo cáo viên lớp tập huấn có ông Lâm Quang Liêm – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Công nghiệp trình bày một số nội dung triển khai hướng cập nhật các cơ chế, chính sách hỗ trợ về lĩnh vực khuyến công liên quan đến nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Zalo
news_detail-news