Tin Tức
Thông báo Danh sách trúng tuyển viên chức TTKC&TVPTCN đợt 1 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-SCT ngày 29/9/2020 của Sở Công Thương về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thông báo kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đợt 1 năm 2020 như sau:

1.Tổng số thí sinh trúng tuyển: 01 người (Danh sách đính kèm)

2.Thời gian ký hợp đồng làm việc từ ngày 30/9/2020 đến hết ngày 27/10/2020 tại Phòng Hành chính TH – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp (165A, CMT8, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Tải Thông báo số 51/TB-KC&TV

Zalo
news_detail-news