Tin Tức
Thông báo kết quả xét tuyển Viên chức của Trung tâm khuyến và Tư vấn Phát triển công Nghiệp

Căn cứ biên bản họp ngày 22/9/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đợt 1 năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng Viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thông báo như sau:

1. Công bố kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đợt 1 năm 2020 và niêm yết công khai kể từ ngày 24/9/2020. (Bảng kết quả xét tuyển đính kèm).

2. Căn cứ Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định nội dung và hình thức xét tuyển viên chức (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 Sau khi được Sở Công Thương công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp sẽ thông báo kết quả trúng tuyển đến các thí sinh./.

"Xem chi tiết"

Zalo
news_detail-news