Tin Tức
Thông báo về việc niêm yết công khai thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức TTKC&TVPTCN đợt 1 năm 2020

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp ngày 10/9/2020 về nội dung họp xét hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đợt 1 năm 2020;

Hội đồng tuyển dụng Viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thông báo như sau:

" Xem chi tết"

Zalo
news_detail-news