Tin Tức
Tổ chức lớp tập huấn Khởi sự doanh nghiệp tại huyện Thống Nhất từ ngày 14 - 15/9/2020

Thực hiện triển khai đề án Nâng cao năng lực quản lý năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thống Nhất tổ chức lớp tập huấn Khởi sự Doanh nghiệp cho 42 học viên vào hai ngày 14 -15/9/2020.

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là các Cán bộ quản lý các DNNVV, Giám đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Hợp tác xã, chủ trang trại và các đối tượng theo công tác phối hợp giữa Sở Công Thương với các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp muốn khởi nghiệp.

Mục tiêu của chương trình nhằm trang bị kiến thức nền tảng về khởi nghiệp kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết các vấn đề và ra quyết định, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và giao tiếp để hiệu quả làm việc tốt hơn.

Do sự ảnh hưởng lớn của dịch Covid – 19, tình hình triển khai kế hoạch khuyến công năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp còn chậm trễ hơn so với các năm trước. Dự kiến trong Quý IV/2020, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng Kinh tế/ Kinh tế & Hạ tầng các huyện Định Quán, Nhơn Trạch, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Long Thành và TP. Long Khánh tổ chức các lớp tập huấn Khởi sự Doanh nghiệp cho khoảng 200 học viên.

Zalo
news_detail-news