Tin Tức
Tổ chức lớp tập huấn Khởi sự doanh nghiệp tại huyện Trảng Bom từ ngày 12 - 13/10/2020

Thực hiện triển khai đề án Nâng cao năng lực quản lý năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp phối hợp với phòng Kinh tế huyện Trảng Bom tổ chức 01 lớp tập huấn Khởi sự Doanh nghiệp cho 36 học viên vào hai ngày 12 - 13/10/2020.

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là các Cán bộ quản lý các DNNVV, Giám đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Hợp tác xã, chủ trang trại và các đối tượng theo công tác phối hợp giữa Sở Công Thương với các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp muốn khởi nghiệp tại địa phương.

Tham gia giảng dạy là thầy Nguyễn Trường Sơn – Giảng viên cao cấp SIYB-ILO với thời lượng là 2 ngày/lớp đã giúp các học viên trang bị kiến thức nền tảng về kinh doanh, kỹ năng hoạt động độc lập, chủ động lựa chọn các ý tưởng kinh doanh phù hợp, khả năng điều hành, lập kế hoạch và quản lý kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời, chương trình tập huấn đã góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý cho các cơ sở CNNT, khuyến khích các doanh nghiệp tiềm năng đầu tư sản xuất, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh./.

Zalo
news_detail-news