Tin Tức
Triển khai Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ Công Thương

Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai thông báo đến doanh nghiệp trong tỉnh biết và đăng ký tham gia :

Địa chỉ: 165A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng , TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.842534 - 02513.943861 - Fax:02513.842561

Email:kctvptcn@dongnai.gov.vn - Website: www.khuyencongvatuvancongnghiepdongnai.gov.vn

Xem thông tin Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2019 (tại đây)./.

Phụ lục I - Đề án phát triển ngoại thương

Phụ lục II - Đề án phát triển TTTN

Phụ lục III - Mẫu thông báo mời Doanh nghiệp

Phụ lục IV - Mẫu văn bản gửi thương vụ VN tại nước ngoài

Phụ lục V - Mẫu báo cáo kết quả của đơn vị chủ trì

Phụ lục VI - Mẫu danh sách doanh nghiệp tham gia

Phụ lục VII - Mẫu đăng ký nhân sự của doanh nghiệp

Phụ lục VIII - Mẫu báo cáo kết quả của doanh nghiệp

Zalo
news_detail-news