Khuyến công
124 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022

 Theo đó, triển khai thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022 được Bộ Công Thương phê duyệt; Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận đã cùng chủ trì và phối hợp với các Sở Công Thương trong khu vực, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022.

 

 

Trao giấy Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực cho 124 sản phẩm, bộ sản phẩm của 120 cơ sở công nghiệp nông thôn khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Qua quá trình bình chọn, đã có 124 sản phẩm, bộ sản phẩm của 120 cơ sở công nghiệp nông thôn đạt tiêu chuẩn được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực. Bà Nguyễn Thị Hương Ly – Chủ cơ sở cho biết, chứng nhận giúp sản phẩm có thương hiệu hơn. Bên cạnh đó, những hỗ trợ về sản xuất (khuyến công) và xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu giúp đơn vị đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng hơn.

Là một trong những đơn vị có bộ sản phẩm đông trùng hạ thảo (nấm khô, nấm mật ong, nấm ngâm rượu) được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực – năm 2022, ông Huỳnh Thanh Hà – Giám đốc Công ty TNHH Nấm Ngọc Bảo Thy (thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết với việc được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ giúp doanh nghiệp phát triển nhiều hơn, người tiêu dùng, khách hàng sẽ tin tưởng sản phẩm của đơn vị hơn. Bên cạnh đó, chứng nhận cũng là sự công nhận, động viên để doanh nghiệp nỗ lực hoàn thiện sản phẩm tốt hơn nữa.

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩn công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị, có tiềm năng phát triển sản xuất, đáp ứng được yêu cầu của thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước. Qua đó, các cơ quan nhà nước có chính sách, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại thông qua chương trình khuyến công để góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.( websitecongthuongVũ Lê - Hạ Vĩ)

Zalo
news_detail-news