Tin Tức
Chương trình “Tháng khuyến mại năm 2022”; “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 –Vietnam Grand Sale 2022”

Thực  hiện Kế  hoạch  số  5174/KH-SCT  ngày  05/9/2022  của  Sở  CôngThương về việc tuyên truyền chương trình “Tháng khuyến mại năm 2022”; “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 –Vietnam Grand Sale 2022” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Nhằm khuyến  khích  các  doanh  nghiệp, trung tâm thương mại,  siêu  thị triển khai các chương trình khuyến mại kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước; tăng cường quảng bá, tiếp thị sản phẩm, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng, khẳng định uy tín thương hiệu; tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện chương trình“Tháng khuyến mại năm 2022”diễn ra từ ngày 14/10/2022 đến ngày14/11/2022 và triển khai chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 –Vietnam Grand Sale  2022” do  Bộ  Công  Thương  phát  động,  diễn  ra  từ  ngày 15/11/2022-22/12/2022

-Hưởng  ứng  tham  gia  chương  trình “Tháng  khuyến  mại  năm  2022”, “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 –Vietnam Grand Sale 2022” bằng các chương trình ưu đãi, khuyến mại các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, ... dành cho người tiêu dùng với các hình thức khuyến mại được quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ, hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trong thời gian diễn ra chương trình “Tháng khuyến mại năm 2022”, “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 –Vietnam Grand Sale 2022” là 100%;áp dụng từ ngày 14/10/2022 -14/11/2022 đối với chương trình “Tháng khuyến mại năm 2022”, từ ngày 15/11/2022-22/12/2022 đối với chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 –Vietnam Grand Sale 2022”.

-Khi thực hiện hoạt động khuyến mại hưởng ứng “Tháng khuyến mại năm 2022”, “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 –Vietnam Grand Sale 2022” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành (nộp hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương Đồng Nai qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc trêntrang  web khuyến    mại    của    Sở    Công    Thương    Đồng    Nai    tại    địa    chỉ:Khuyến mại Sở Công Thương Đồng Nai (dongnai.gov.vn)

Zalo
news_detail-news