DANH SÁCH SAN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CỦA TỈNH ĐỒNG NAI ĐẠT CẤP KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2014

Quyết định số 66/QĐ-CNĐP Ngày 07/10/2014 của Cục Công nghiệp Địa phương về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2014. 

Tải tài liệu - Lượt xem: 242
Zalo
cnnt_detail-product