Khuyến công
Định hướng một số nội dung hoạt động khuyến công năm 2023

Trên cơ sở nội dung kế hoạch khuyến công hàng năm tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025. Năm 2023, là năm giữa của giai đoạn, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của chương trình khuyến công giai đoạn đã đề ra.
Mục tiêu chung triển khai nhiệm vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 là tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025; Phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện, giám sát các hoạt động Khuyến công của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật; Hỗ trợ phát triển các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) có lợi thế cạnh tranh, có tiềm năng về thị trường trong nước và xuất khẩu như: dệt may, da giày, chế biến nông sản thực phẩm, gỗ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống. Thông qua hoạt động khuyến công, việc huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia vào phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) ở nông thôn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động, hạn chế gây ô nhiễm môi trường nông thôn.
 
 

Khảo sát hỗ trợ ứng dụng mấy móc tiến tiến cho cơ sở CNNT 
áp dụng trong sản xuất

Mục tiêu cụ thể là giá trị sản xuất CNNT (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước đạt 77.359 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2022; Hỗ trợ trực tiếp cho 40 cơ sở CNNT và có 160 lượt cơ sở sản xuất CNNT, 700 lượt cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, người lao động của các cơ sở CNNT, cán bộ làm khuyến công được hỗ trợ gián tiếp thông qua các hoạt động Khuyến công; Khuyến khích các cơ sở CNNT tự bỏ kinh phí trên 03 tỷ đồng cùng với một phần kinh phí hỗ trợ của tỉnh để đầu tư phát triển CNNT.
Hỗ trợ trực tiếp cho 30 cơ sở CNNT; 300 lượt cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, người lao động của các cơ sở CNNT, cán bộ làm khuyến công được hỗ trợ gián tiếp thông qua các hoạt động Khuyến công; Phấn đấu có 05 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia; 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; 55 cá nhân được vinh danh nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương; Khuyến khích các cơ sở CNNT tự bỏ kinh phí khoảng trên 8 tỷ đồng cùng với một phần kinh phí hỗ trợ của tỉnh để đầu tư phát triển CNNT.


 


Hỗ trợ cơ sở CNNT trưng bày sản phẩm tại gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia hội chợ triển lãm trong nước.

Nhiệm vụ khuyến công năm 2023 tập trung vào các nội dung như: Tập huấn về các nội dung khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh cho 300 người là cán bộ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ và các đối tượng khác theo Chương trình phối hợp giữa Sở Công Thương và các tổ chức chính trị - xã hội; Tổ chức 01 đoàn công tác gồm cán bộ sở, ban, ngành liên quan, các cơ sở CNNT khảo sát học tập kinh nghiệm nghề gốm Bát Tràng – Hà Nội, công tác quản lý và phát triển các làng nghề, nghề truyền thống; đồng thời giúp các cơ sở CNNT tìm kiếm đối tác trong nước, kết nối cung cầu, phát triển sản xuất; Hỗ trợ 09 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - TTCN nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất; Tham gia 03 hội chợ triển lãm trong nước với khoảng 240 sản phẩm được quảng bá, giới thiệu; 900 lượt khách tham quan gian hàng; 03 - 04 hợp đồng ghi nhớ được ký kết; hỗ trợ kinh phí 08 gian hàng tham gia hội chợ triển lãm trong nước; Hỗ trợ 01 cơ sở CNNT đầu tư phòng trưng bày sản phẩm của đơn vị sản xuất để quảng bá sản phẩm thương hiệu trực tiếp đến với người tiêu dùng, tìm kiếm các đối tác, tiêu thụ sản phẩm và kết nối cung cầu; Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và tham gia bình chọn cấp quốc gia (dự kiến có 20 sản phẩm được công nhận và khen thưởng sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; 02 sản phẩm được công nhận và khen thưởng sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia); Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai (dự kiến có 55 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thợ giỏi); Thu thập, cập nhật thông tin trên website Trung tâm Khuyến công, cơ sở dữ liệu CNNT tỉnh Đồng Nai; Xây dựng 24 chuyên đề khuyến công trên Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai, định kỳ 02 chuyên đề/tháng; Thực hiện 1.600 Bản tin khuyến công; Thống kê số liệu CNNT; Tổ chức 04 Hội thảo với khoảng 200 người tại các cơ sở CNNT, địa phương nắm bắt về công nghệ kỹ thuật mới để phổ biến, áp dụng vào sản xuất kinh doanh; Thiết kế brochure sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Nai; Tổ chức tập huấn chuyên đề khuyến công cho 400 người gồm cán bộ trực tiếp làm công tác khuyến công và cán bộ phối hợp tuyên truyền công tác khuyến công tại các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa; Tham dự hội nghị, hội thảo về khuyến công do Cục Công Thương địa phương tổ chức; Duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công năm 2023 (65 cộng tác viên); Duy trì phòng trưng bày của Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp 05 cơ sở công nghiệp nông thôn trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì, đóng gói, ứng dụng công nghệ, thiết bị mới. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


 


Tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất chế biến thực phẩm tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Đà Lạt Tự Nhiên

Để thực hiện nhiệm vụ trên cần tập trung vào một số giải pháp đó là thực hiện đúng quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án, nhiệm vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án, nhiệm vụ khuyến công đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả; Kinh phí hỗ trợ sử dụng đúng mục đích, yêu cầu của đề án, nhiệm vụ khuyến công cũng như các quy định khác về hoạt động khuyến công; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ làm công tác khuyến công cấp huyện, xã và tại cơ sở CNNT; Tạo điều kiện cho các địa phương và cơ sở CNNT tiếp cận được chính sách khuyến công để chủ động tham gia; Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng, sửa đổi và ban hành văn bản pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện địa phương; Bố trí kinh phí đủ và kịp thời để triển khai thực hiện./.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news