Khuyến công
Đồng Nai: Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng năm 2022.
1. Mục đích: Thúc đẩy quản lý, khai thác hợp lý và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất và tiêu dùng, khuyến khích phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên, nhiên vật liệu có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, phát triển và phổ biến các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa, tạo công ăn việc làm ổn định, việc làm xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy lối sống bền vững, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
2. Mục tiêu kế hoạch: Năm 2022, việc áp dụng thực hiện nhiệm vụ sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt các mục tiêu kế hoạch chủ yếu sau:
a) Tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc áp dụng thực hiện nhiệm vụ sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp đến các cơ sở sản xuất công nghiệp, có tiềm năng áp dụng thực hiện nhiệm vụ sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức: qua báo, đài phát thanh, đài truyền hình; băng rôn, bảng hiệu; trực tiếp đến doanh nghiệp bằng bản tin, tài liệu tập huấn, hội thảo.
b) Tuyên truyền đến các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại. 
c) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững cho các nhân viên phụ trách của các cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững và cán bộ phụ trách của các phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố; các Sở ban ngành, Ban quản lý các KCN, Cụm công nghiệp. 
d) Hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững tại cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ gây nhiễm môi trường, tiêu thụ nhiều năng lượng và nguyên liệu trong quá trình sản xuất. 
e) Học tập kinh nghiệm các mô hình đã áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững thành công tại cơ sở sản xuất công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc.
 
Hình ảnh Sản xuất may mặc theo tiêu chí SX sạch, bền vững tại Công ty TNHH Saitex (KCNAmata) Ảnh minh họa: Công ty cung cấp.

 

 
 
3. Nội dung thực hiện kế hoạch:
1.1 Tuyên truyền qua tài liệu, hình ảnh 
a) Tuyên truyền qua tài liệu, chuyên san giới thiệu về các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản xuất sạch hơn 
- Tổng hợp thông tin, thuê in, photo và phát hành tài liệu, chuyên san giới thiệu về các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản xuất sạch hơn (SXSH). Tài liệu sau khi in ấn phát hành sẽ được phát miễn phí cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, tập huấn và phát trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số lượng dự kiến khoảng 2.000 cuốn. 
b) Tuyên truyền qua băng rôn về sản xuất và tiêu dùng bền vững, SXSH 3 
- Thiết kế, đặt in băng rôn, bảng hiệu treo tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, các siêu thị, trung tâm thương mại. Số lượng dự kiến: 400 cái. 
c) Tuyên truyền qua Pano, bảng hiệu về sản xuất và tiêu dùng bền vững, SXSH - Thiết kế, đặt in Pano, bảng hiệu về sản xuất và tiêu dùng bền vững tại các KCN, CCN, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn các huyện, thị, Tp. Biên Hòa. Số lượng dự kiến: 11 cái. 
1.2 Tổ chức thực hiện các chương trình tập huấn 
- Tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững, SXSH cho đội ngũ cán bộ thuộc các Sở ban ngành, cán bộ quản lý về sản xuất và tiêu dùng bền vững, SXSH của các huyện thị, các doanh nghiệp trong và ngoài các Khu, Cụm công nghiệp, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tổ chức 08 lớp/năm, mỗi lớp khoảng 50 người. 
1.3 Hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp 
- Tổ chức tập huấn về kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp; Triển khai các quy trình, hướng dẫn học viên nhận diện và áp dụng các giải pháp sản xuất và tiêu dùng bền vững, SXSH, tiết kiệm nguyên nhiên liệu tại đơn vị; Tổ chức đánh giá kết quả khóa tập huấn. Dự kiến tổ chức 06 lớp tại 06 doanh nghiệp điển hình, mỗi lớp khoảng 50 người.
 - Xây dựng, áp dụng mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, SXSH cho các CSSX, doanh nghiệp điển hình trên địa bàn tỉnh. Dự kiến thực hiện tại 7 doanh nghiệp/Cơ sở sản xuất. 
1.4 Học tập kinh nghiệm các mô hình đã áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững thành công tại cơ sở sản xuất công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc 
- Tổ chức tham quan các mô hình đã áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững thành công tại cơ sở sản xuất công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc (dự kiến là thành phố Hà Nội). 
1.5 Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác sản xuất và tiêu dùng bền vững, sản xuất sạch hơn 
- Khảo sát thực tế tại các KCN để thu thập thông tin, lựa chọn đơn vị xây dựng điển hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững, SXSH trong công nghiệp. 
- Xây dựng các chương trình, biên tập tài liệu về sản xuất và tiêu dùng bền vững, SXSH phục vụ tập huấn. 
- Tổng hợp số liệu, cập nhật thông tin và quản trị trang Website về sản xuất và tiêu dùng bền vững, SXSH. 
- Tư vấn, giới thiệu lựa chọn các thiết bị, máy móc tiên tiến phù hợp công nghệ phục vụ trong công tác sản xuất và tiêu dùng bền vững, SXSH của doanh nghiệp./. 

 

Zalo
news_detail-news