Tin Tức
Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh

Nâng cao khả năng cạnh tranh, đổi mới, phát triển doanh nghiệp là vấn đề không chỉ riêng các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) quan tâm. Về mặt quản lý nhà nước các sở ngành liên quan đã và đang có những chính sách đồng hành và hỗ trợ các cơ sở CNNT.

Qua công tác triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy, các cơ sở CNNT hầu hết có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, kiến thức kinh doanh và năng lực quản lý hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển. Do hiện nay Nhà nước chưa có quy định bắt buộc cơ sở/ doanh nghiệp mới thành lập phải có chứng chỉ đào tạo khởi sự doanh nghiệp nên trong quá trình phát triển, cơ sở CNNT dễ gặp những rủi ro về pháp lý cũng như thiệt hại về kinh tế mà nguyên nhân khởi nguồn là từ lỗ hổng về kiến thức quản lý doanh nghiệp. Vì vậy, việc nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT trong bối cảnh hiện nay thực sự rất cần thiết.

Ông Lâm Quang Liêm – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN phát biểu tại lớp tập huấn.

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2022, Kế hoạch số 3034/KH-SCT ngày 12/5/2022 của Sở Công Thương về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Sở Công Thương giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp (Trung tâm) xây dựng và triển khai đề án nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở CNNT nhằm trang bị kiến thức nền tảng về kinh doanh, cùng với chính sách, nội dung hỗ trợ từ khuyến công đến chủ, cán bộ quản lý các cơ sở CNNT, đoàn viên thanh niên, thành viên các tổ chức chính trị - xã hội có nhu cầu khởi nghiệp tại các huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Thống Nhất, Định Quán và Tân Phú.

Trong quý 03/2022, Trung tâm phối hợp với Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Tân Phú và Thạc sỹ Nguyễn Trường Sơn – Giảng viên cao cấp chương trình khởi sự doanh nghiệp của tổ chức Lao động Quốc tê ILO tại Việt Nam tổ chức 01 Hội nghị tập huấn Khởi sự doanh nghiệp và 02 Hội nghị tập huấn Tăng cường khả năng kinh doanh cho trên 150 học viên.  là các cán bộ quản lý, giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, chủ các hộ kinh doanh, chủ trang trại, đoàn thanh niên và các đối tượng theo công tác phối hợp giữa Sở Công Thương với các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp muốn khởi nghiệp trên địa bàn các huyện trên.

Mục tiêu chương trình hướng đến chính là trang bị kiến thức nền tảng về kinh doanh, khởi nghiệp, tạo điều kiện để chủ cơ sở sản xuất kinh doanh mới được thành lập, doanh nghiệp tiềm năng chủ động chọn lựa ý tưởng kinh doanh phù hợp, phân tích môi trường kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh và marketing; quản lý và phân bổ nguồn vốn có hiệu quả. Cùng với đó là các thông tin về doanh nghiệp mới và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, việc huy động nguồn vốn khi khởi nghiệp, chính sách bảo hộ, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hàng hóa sản phẩm. Từ đó, giúp các học viên nắm vững phương pháp xây dựng và bảo vệ kế hoạch cũng như xây dựng được khả năng đánh giá, hoạch định chiến lược kinh doanh, marketing, đánh giá được hành vi của người tiêu dùng trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế thời đại 4.0.

Thầy Nguyễn Trường Sơn – Giảng viên cao cấp chương trình khởi sự doanh nghiệp của tổ chức Lao động Quốc tê ILO tại Việt Nam

Kế hoạch tháng đầu quý 4/2022, Trung tâm tiếp tục tổ chức 01 Hội nghị tập huấn Khởi sự doanh nghiệp và 01 Hội nghị tập huấn Tăng cường khả năng kinh doanh trên địa bàn huyện Thống Nhất và Định Quán cho số học viên dự kiến là 120 người. Những kết quả từ chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh” trong những năm gần đây và sắp tới sẽ tác động tích cực tới hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sau hội nghị, Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì kênh tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp các tình huống cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung và kiến thức Hội nghị đã để cập. Nếu các cơ sở CNNT có những khó khăn, vướng mắc về quản lý, quản trị doanh nghiệp có thể liên hệ Trung tâm để kết nối với các chuyên gia nhờ trợ giúp, hướng dẫn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news