Khuyến công
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Chấp hành chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn phối hợp tổ chức hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. Được sự chấp thuận của Cấp ủy Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 
 

Ngày 26/01/2022, CĐCS Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp và Ban Lãnh đạo đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với tinh thần dân chủ, đoàn kết của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.Đến dự Hội nghị có các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể cơ quan và toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm. Hội nghị, đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trên các mặt công tác và đưa ra phương hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2021. Tai hội nghị đã đánh giá mặt đạt được và những tồn tại như: Công tác triển khai thực hiện quy chế dân chủ được sự chỉ đạo trực tiếp của Cấp ủy, Ban lãnh đạo; sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân các nội dung trong quy chế được triển khai nghiêm túc góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, thi đua khen thưởng được triển khai kịp thời, đầy đủ tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Tuy nhiên, qua thực hiện cũng còn một số tồn tại như vai trò chủ động, tự giác của một vài cán bộ, viên chức trong đơn vị còn hạn chế, có biểu hiện còn thụ động, chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc để thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ quan. Hội nghị cũng đã nghe Ban thanh tra nhân báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và định hướng công tác năm 2022; tiếp thu các ý kiến đóng góp của viên chức và người lao động về Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2022 đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc cũng như trong các hoạt động đoàn thể trong thời gian tới.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Diệu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện  chương trình khuyến công giai đoạn (2021-2025). Vì vậy, mỗi cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm cần phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sáng tạo, phẩm chất đạo đức, với nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ viên chức và người lao động trong toàn cơ quan Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm 2022./.

 

Zalo
news_detail-news