Tin Tức
HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

????Ngày 20/4/2023, Sở Công Thương nhận được Hướng dẫn số 795/HD-SKHCN ngày 20/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ theo Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức triển khai Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030;
 ????Nhận được văn bản số 2045/SCT-KT&NL ngày 24/4/2023 của Sở Công Thương Đồng Nai về việc triển khai Hướng dẫn số 795/HD-SKHCN ngày 20/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai phổ biến tới các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đăng ký bảo hộ sáng chế, công nhận giống cây trồng mới, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp.        
 Hướng dẫn số 795/HD-SKHCN ngày 20/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ.

   ????Đơn đăng ký gửi về Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng – Sở Công Thương – Số 2, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tổng hợp, hướng dẫn.

   ???? Các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu gửi Đơn đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cần trao đổi, hướng dẫn liên hệ: 
     * Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai - Phòng Quản lý Chuyên ngành - Số 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.*

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news