Khuyến công
Khuyến công Đồng Nai: Khẳng định vai trò trong phát triển công nghiệp nông thôn

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động khuyến công từ hình thức trực tiếp qua các buổi hội thảo, tập huấn đến hình thức tuyên truyền gián tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng báo đọc, báo nhìn hướng đến mục tiêu chung nhằm phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trước hết là chính sách khuyến công, góp phần huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, phát triển sản xuất CNNT.

Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, phát triển cụm công nghiệp, giới thiệu các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, các mô hình sản xuất - kinh doanh tiêu biểu trong tỉnh, đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thông tin thị trường, giới thiệu sản phẩm… và các hoạt động khuyến công.

Bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tham quan Showroom sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai

Theo đó, năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai(Trung tâm) đã tập trung triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền như: Xây dựng và phát hành Bản tin khuyến công. Thiết kế, in ấn sách giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Nai nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền khuyến công bằng hình thức báo đọc.

Duy trì, cập nhật bài viết, tin tức, hình ảnh, video… trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, phục vụ tra cứu thông tin cho người truy cập qua phương tiện internet.

Đồng thời, thông qua các chuyên đề khuyến công phát sóng trên truyền hình, Trung tâm đã giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, tạo cơ hội xúc tiến thương mại, giúp các cơ sở sản xuất CNNT tìm kiếm đối tác kinh doanh, nguồn nhân lực, cũng như tiếp cận được những thông tin công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật có khả năng áp dụng để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm.

Ông Thái Thanh Phong - PGĐ Sở Công Thương Đồng Nai trao thưởng 04 cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT cấp khu vực năm 2020

Ngoài ra, Trung tâm cũng tuyên truyền trực tiếp qua việc tổ chức 4 hội thảo giới thiệu công nghệ bảo quản, chế biến trái cây sau thu hoạch và hội thảo giới thiệu công nghệ sấy nông sản tiết kiệm năng lượng nhằm tư vấn, hướng dẫn về công nghệ chế biến sau thu hoạch có thể ứng dụng tại địa phương để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp. Đối tượng tham dự là lãnh đạo các xã, thị trấn, cán bộ phụ trách nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, Hội nông dân, HTX nông nghiệp, Câu lạc bộ năng suất cao, Doanh nghiệp, cơ sở chế biến nông sản, hộ nông nghiệp…

Hoạt động tuyên truyền đã giúp các cơ sở sản xuất CNNT dễ dàng nắm bắt thông tin về tiềm năng lợi thế của các địa phương và các định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các chủ trương, chính sách có liên quan đến việc khuyến khích phát triển CNNT, những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới có thể áp dụng vào sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường. Thông qua công tác tuyên truyền hướng dẫn cơ sở CNNT hoàn thiện các điều kiện pháp lý để thụ hưởng chính sách khuyến công. Bên cạnh hỗ trợ cơ sở CNNT còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tạo được lòng tin trong cộng đồng cơ sở công nghiệp nông thôn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến khích phát triển CNNT.

 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu công nghệ bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch

Trong các chương trình tuyên truyền, phổ biến nói chung và tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến công đến các cơ sở CNNT nói riêng, việc huy động nguồn vật lực (cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, địa điểm…) là rất quan trọng. Với xu hướng phát triển công nghệ hiện nay, Việt Nam đã và đang tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 một cách chủ động và tích cực trên mọi lĩnh vực trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách nói chung và chính sách khuyến công nói riêng đòi hỏi phải đa dạng cách thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Vì vậy, tận dụng và đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyến công là điều kiện cần thiết, không thể thiếu trong các giai đoạn tiếp theo của công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh. https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/khuyen-cong-dong-nai-kip-thoi-cung-cap-thong-tin-ho-tro-doanh-nghiep-98403.htm

Zalo
news_detail-news