Tin Tức
Mời tham gia Hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của thành phố Cần Thơ tại tỉnh Đồng Nai

Căn cứ công văn  số 2237/SCT-QLTM  ngày  26/8/2022  của  Sở Công  thương Thành phố Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của thành phố Cần Thơ tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ thể OCOP của 02 địa phương Đồng Nai và Cần Thơ kết nối với hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.Sở Công Thương Đồng Nai kính mời quý đại biểu tham dự Hội nghị kết nối giao thương, chi tiết như sau:
1.Thời gian: Từ 08h00 –11h30,  thứnăm, ngày 22/9/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Công nghiệp
Số165A, Cách mạng tháng 8, P.Quyết Thắng,Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
3.Thành phần:
-Lãnh đạo Sở Công Thương Đồng Nai;
-Phòng Quản lý thương mại;
-Lãnh đạoTrung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai;
-Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp Đồng Nai;
-Các Siêu thị, Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
-Các  doanh nghiệp, chủ thể OCOP. (đem theo sản  phẩm để trưng bày và kết nối giao thương tại hội nghị).
-Ban quản lý chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây.
- Trung  tâm  Dịch vụ Công  ích Thành  phố Biên  Hòa (hỗ trợ mời khoản 10 tiểu thương chợ loại 1 ngành  hàng nông  sản, thực  phẩm chế biến trên địa  bàn Thành  phố Biên Hòa tham dự). 
Danh sách đăng ký xin gửi  về Trung  tâm  Xúc  tiến Thương mại Đồng Nai  (Sở Công Thương Đồng Nai), Số 2, Nguyễn Văn Trị,  P. Thanh  Bình,  TP. Biên  Hòa,  tỉnh Đồng  Nai, E-mail: dangsctdn@gmail.com, điện  thoại  0251.3822220  hoặc  0903396218 (AnhĐăng), trước ngày 19/9/2022, để Sở Công Thương Đồng Nai tổng hợp

 

Hình minh họa

 

Zalo
news_detail-news