Tin Tức
MỜI THAM GIA KẾT NỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5470/UBND-KTN ngày 21/5/2021 về việc triển khai tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiêu thụ nông lâm thủy sản do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19;

Trên  cơ  sở  thông  tin  tại  côngvăn  số  2653/SNN-PTNT&QLCL  ngày 11/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cung cấp thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn, Nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiêu thụ nông lâm thủy sảntrong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,

Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai, hỗ trợ thông tin, kết nối, xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng nông lâm thủy sản an toàn của tỉnh Đồng Nai (đã được chứng nhận VietGAP, VietGAHP, HACCP, ISO)
Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu kết nối,tiêu thụ đề nghị liên lạc trực tiếp đến các đơn vị sản xuất theo danh sách đính kèm. Quá trình liên hệ kết nối gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ về :

+ Sở Công Thương Đồng Nai –Số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, điện thoại 0251.3822216 hoặc

+ Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản–Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai-đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; điện thoại: 0251.8878245.

Đính kèm:

-Phụ lục I: Danh sách các cơ sở trồng trọt được chứng nhận VietGAP;

-Phụ lục II: Danh sách các cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP;

-Phụ lục III: Danh sách các cơ sở thủy sản được chứng nhận VietGAP;

-Phụ lục IV: Danh sách các cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến​- 

 

Zalo
news_detail-news