Khuyến công
Nhiệm vụ trọng tâm của công tác khuyến công Đồng Nai năm 2022

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 9.785 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), do ảnh hưởng dịch bệnh Covid, giảm 19 cơ sở so với năm 2020. Về cơ cấu, loại hình  hộ kinh doanh cá thể vẫn chiếm tỉ trọng lớn 85,57% trong tổng số cơ sở CNNT của tỉnh Đồng Nai. Xuất phát điểm thấp khiến cho cơ sở CNNT gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường. Để hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển ổn định, bền vững, các hoạt động khuyến công do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp triển khai trong thời gian qua đã hỗ trợ cơ sở CNNT nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.
Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025. Theo định hướng chung của chương trình, năm 2022 sẽ tiếp tục tập trung phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống; hỗ trợ phát triển các cơ sở CNNT có lợi thế cạnh tranh, có tiềm năng về thị trường trong nước và xuất khẩu như: dệt may, da giày, chế biến nông sản thực phẩm, gỗ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến công bằng nhiều hình thức, tận dụng triệt để các kênh thông tin, sự hỗ trợ của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến công từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. 


Theo kế hoạch được duyệt, tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 là 17.331 triệu đồng. Trong đó: kinh phí khuyến công quốc gia là 300 triệu đồng; kinh phí khuyến công địa phương là 8.875 triệu đồng; kinh phí thu hút từ cơ sở CNNT trên 8.000 triệu đồng.
Những tác động bất lợi do dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở CNNT gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch Covid – 19, toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 không cho phép triển khai hoạt động tập trung đông người đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2021. Rút kinh nghiệm từ kết quả hoạt động khuyến công thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp sẽ khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục triển khai 07 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như sau:
Một là, nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn dự kiến: Tổ chức 01 đoàn tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước; Tổ chức các khoá đào tạo Khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp cho 300 học viên; Hỗ trợ 01 cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn.
Hai là, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp nông thôn: Hỗ trợ 15 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong đó hỗ trợ 01 cơ sở từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia.
 

Ba là, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; bình chọn 20 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, tham gia 16 sản phẩm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực; Xét tặng danh hiệu thợ giỏi cho 55 cá nhân, triển khai đăng ký hội đồng cấp bộ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho 11 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Tham gia hội chợ triển lãm cấp khu vực tại tỉnh Tây Ninh, tỉnh Ninh Thuận; Hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ, triển lãm trong nước cho 08 cơ sở công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ 01 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm.
Bốn là, hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm, dự kiến hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Quang Trung, huyện Thống Nhất.
Năm là, tư vấn trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn: Hỗ trợ 05 cơ sở công nghiệp nông thôn thuê tư vấn trong các lĩnh vực: lập dự án đầu tư, maketing; quản lý sản xuất – tài chính – kế toán – nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới.
Sáu là, hoạt động tuyên truyền: Duy trì , cập nhật trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai; Xây dựng và phát sóng 24 chuyên dề khuyến công trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai; Xuất bản 1.600 cuốn Bản tin Khuyến công; Thiết kế in ấn 1.000 cuốn brochure sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai; Tổ chức 04 Hội thảo phổ biến công nghệ, kỹ thuật mới trong sản xuất công nghiệp nông thôn.
Bảy là, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công: Thành lập và duy trì 01 hệ thống mạng lưới cộng tác viên khuyến công giai đoạn II (2022-2025) là 65 người tại các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Đầu tư trang thiết bị điện tử tại hội trường của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai phục vụ hội, họp trực tuyến; Duy trì 01 phòng trưng bày sản phẩm của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai./.

Zalo
news_detail-news