Tin Tức
Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai Triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 -2025

Căn cứ Quyết định số3 86/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 –2025;Thực hiện chỉ ạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6/UBND-KTNS ngày 25tháng 3năm 2021 về việc triển khai Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 áng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 -2025, với mục tiêu chung:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tácthông tin, tuyên truyền, vận động, phổbiến sâu rộng đểngười tiêu dùng nhận thức đúng khảnăng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm hàng hóa Việt Nam, từđó tạo chuyển biến vềý thức trong nhân dân, các đơn vịsản xuất kinh doanh, tổchức kinh tế-xã hội, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có chất lượng,nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tếkhu vực và thếgiới đểphục vụngười tiêu dùng Việt Nam,hướng tới hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam và tựhào sửdụng hàng Việt Nam;

- Tạo nền tảng và môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh đểhuy động mọi thành phần kinh tếtham gia đóng góp, tăng trưởng kinh tế, chú trọng vai trò quan trọng của các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, cơsởsản xuấtkinh doanh chếbiếntạikhu vực nông thôn;

- Thực hiện các giải pháp đểtập trung phát triển thịtrường trong nước, đẩy mạnh lưu thông và triển khai đồng bộ, linh hoạt các chính sách kích cầu tiêu dùng  nội địa; tăng cường  quảng  bá,  khuyến  khích  tiêu  dùng  sản  phẩm  nội địa, kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh kinh tếthếgiới và kinh tếtrong nước gặp nhiều khó khăn,đặc biệt là sựbùng phát của dịch bệnh Covid-19 gây ra;

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt đưa các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, nhất là các mặt hàng có thế mạnh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời, thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ sởsản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp, nhà phân phối trong cảnước nhằm đưa các sản phẩm hàng hóa thế mạnh của tỉnh đến tiêu thụ tại thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước

 Trong kế hoach Sở Công thương giao cho giao  Trung  tâm  Khuyến công và Tư vấn  phát  triển  công nghiệp chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ:

-  Rà soát, đề xuất, kiến nghị ban hành, sửa đổi, bổsung cơ chế, chính sách khuyến công, phát triển hỗtrợsản xuất đểhuy động mọi thành phần kinh tếtham gia đóng góp tăng trưởng kinh tế;

- Quảng bá các sản phẩm công nghiệp –tiểu thủcông nghiệp tiêu biểu của tỉnh tại showroom (sau khi đầu tư hoàn thành đưa vàokhai thác)

- Tăng cường đội ngũ công tác viên khuyến công ở các huyện, thị, thành để đảm bảo thực hiện đầy đủcác công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công;
- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng;
- Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái;

- Hỗ trợ các đơn vị đáp ứng đủ điều kiện theo quy định xây dựng Đề án gửi  Cục Công Thương Địa phương để được  hỗ trợ theo Chương trình Khuyến công Quốc gia;
- Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan khảo sát, hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội ngành nghề;
 - Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp –tiểu thủ công nghiệp.
- Đề xuất chương trình tôn vinh, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợvà khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (bao gồm cảviệc công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu).
-Triển khai thực hiện và duy trì phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP

Zalo
news_detail-news