Thông báo
Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ

Ngày 01/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng nai.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020. Quyết định này thay thế Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp sau đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

    Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệptỉnh Đồng Nai thông báo đến các doanh nghiệp; hợp tác xã, Hộ kinh doanh... biết để thực hiện.

Quyết định 55/2020/QĐ-UBND
Quyết định số55/2020/QĐ-UBNDngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai 55/2020/QĐ-UBND55/Quyết định số55/2020/QĐ-UBNDngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

Zalo
news_detail-news