Khuyến công
Triển khai công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu” tú năm 2022.

Thực hiện công văn số 501/SCT-CN ngày 26/01/2022 của Sở Công Thương về việc triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghệ thủ công mỹ nghệ lần thứ 5 ban hành kèm theo Quyết định số 3058/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ Công Thương.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp đề nghị các Tổ trưởng, cộng tác viên khuyến công các xã Quang Tiến, Bình Minh, Sông Trầu  huyện Trảng Bom; xã Xuân Tâm huyện Xuân Lộc và thành phố Biên Hòa triển khai công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cụ thể như sau:

1. Nội dung:

  • Rà soát danh sách cá nhân đã được UBND tỉnh công nhận là Nghệ Nhân hiện đang cư trú và làm việc tại địa phương đủ điều kiện xét tặng nghệ nhân ưu tú theo Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng nghệ nhân ưu tú của Quyết định 38/2015/QĐ-UBND (đính kèm danh sách).
  • Hướng dẫn các Nghệ nhân đủ điều kiện đăng ký hồ sơ theo mẫu số 02 -  của Quyết định 38/2015/QĐ-UBND (Bản khai thành tích)
  •  Đề xuất tổ chức họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp) tại tại Nghị định 123/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính Phủ quy định về xét tặng danh hiệu « Nghệ nhân Nhân dân », « Nghệ nhân Ưu tú » trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. mẫu số 03- của Quyết định 38/2015/QĐ-UBND (Bản khai thành tích)
  • Bộ hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm: Bản khai thành tích, Xác nhận về các tác phẩm, Các tài liệu chứng minh : Giấy chứng nhận, bằng khen, hình ảnh sản phẩm hoặc các tài liệu khác liên quan có sao y chứng thực;  Biên bản Họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở hoặc hội nghề nghiệp.
  1. Số lượng hồ sơ : 02 bộ.

3. Thời gian :  gửi hồ sơ về Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp trước ngày 30/6/2022.

Để công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú hiệu quả, đúng quy trình và kịp tiến độ trình Hội đồng cấp tỉnh họp xét duyệt trước khi trình hội đồng cấp Bộ. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đề nghị các Tổ trưởng, cộng tác viên khuyến công khẩn trương triển khai công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu” tú năm 2022 cho các nghệ nhân được UBND tỉnh Đồng Nai công nhận theo địa bàn phụ trách. Báo cáo kết quả triển khai theo thời gian quy định trên.

Quá trình triển khai mọi thắc mắc xin liên hệ chị Vân – Chuyên viên phòng Khuyến công, điện thoại 0933.326.982.

Zalo
news_detail-news