Tin Tức
Kế hoạch 4312/KH-SCT ngày 18/9/2020 của Sở Công Thương Đồng Nai về Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉ

Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý, công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, tăng cường tính chủ động, tận dụng cơ hội và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu cực trong quátrình hội nhập để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm trên thị trường quốc tế, từng bước nâng cao vị thế của tỉnh Đồng Nai

Đối Tượng tham dự:

1.nbộ, công chức, viên chứccácSở,ban,ngành, đoàn thcác cơ quan chuyên môn cấphuyện trong tỉnh;

2.Cáccơ quan truyền thông, đội ngũ phóng  viên  và  biên tập viên  thuộc các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí trên địa bàn tỉnh;

3.Các Hội/ Hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4.Các  học giả, nhà  nghiên  cứu, cán  bộ làm  công  tác  giảng dạy vhội nhập kinh tế quốc tế thuộc các trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5.Các doanh nghiệp, hợp tác xã,trang trại,cơ sở sản xut, khinh doanhtrên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội Dung:

+ Chuyên đề 1: Hiệp định CPTPP, EVFTA  và  các  quy định vhàng rào kỹ thuật, quy tắc xuất xứ của các ngành hàng trong khuôn khổ Hiệp định.

+ Chuyên đề 2: Hiệp định đối tác tự nguyện giNước CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT).

 SỐ LƯỢNG LỚP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1.Số lượng:02lớp, dự kiến khoảng 200 lượt người tham dự.

2.Thời gian:

-Lớp 1: t07 giờ 30 ngày 06/10/2020(ThBa).

-Lớp 2: tháng 11/2020(sẽ có thông báo sau)

3.Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, số 57, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Các cơ quan đăng ký tham dự gửi danh sách đăng ký về Sở Công Thương trước  ngày 05/10/2020hoặc đăng ký trực  tiếp  tại địa  chỉ:http://bit.ly/sctdnEVFTA2020

Chi    tiết  vui  lòng    liên    hchị  Nguyễn  Vũ  Anh  Thư, Email:vuanhthu.nguyen@gmail.com; ĐT: 0906028228hoặc chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Email: ngoctuyetsct@gmail.com, ĐT: 09460705336)

Xem VB gốc

Zalo
news_detail-news