Tin Tức
Quyết định về việc công nhận danh sách tổ trưởng và cộng tác viên khuyến công cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn I (2020-2021)

+ Quyết định 254/QĐ-SCT Ngày 06/10/2020 của Sở Công Thương Đồng Nai về việc công nhận danh sách tổ trưởng và cộng tác viên khuyến công cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn I (2020-2021) ( Kèm theo danh sách công tác viên)

Zalo
news_detail-news