Thông báo
Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2021

         + Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai nhận được kế hoạch số 1528/KH-SCT ngày 01/4/2021 của Sở Công Thương về việc bàn hành kế hoạch tuyên truyền tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đăng ký tham gia Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia.                      

Ngày 25/11/2003, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia tại Quyết định số 253/2003/QĐ- TTg với nhằm xây dựng, quảng bá nhãn hiệu sản phẩm (hàng hoá và dịch vụ), tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ hàng hoá, được mang biểu trưng của Thương hiệu Quốc gia trên thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, ngày 20/4 hàng năm, được Thủ tướng Chính phủ chọn là “Ngày thương hiệu Việt Nam”
Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2021, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 (từ ngày 15- 24/4/2021) nhằm tuyên truyền, quảng bá Chương trình Thương hiệu Quốc gia, đồng thời tăng cường truyền thông cho công tác xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai xin thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết để đăng ký tham gia Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia
+ ( Kế hoạch 1528/KH-SCT)
+ VB 10108/BCT-XTTM
 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
1. Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai (Chi tiết liên hệ Chị Thùy –Chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại -Điện thoại: 02513.822.216 -0935.323.399 -email: nhuthuy0702@gmail.com)
 
2. Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia- Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)
Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024.39347628 Fax: 024.3934.4260/39348142
Email: ttth@viettrade.gov.vn/ nctt@viettrade.vn./.  
 
       

       

Zalo
news_detail-news