Thông báo
MỜI THAM GIA GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM CÔNG NGHỆSỐMAKE IN VIET NAM NĂM 2022

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ họp báo công bố, phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam” năm 2022. Ban Tổ chức sẽ nhận hồ sơ tham gia từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/9/2022 theo hình thức trực tuyến tại website: http://giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn. Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” là Giải thưởng chính thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xét và trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, giải các bài toán Việt Nam và thời đại.

Ban Tổ chức Giải thưởng kêu gọi cộng đồng Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hưởng ứng, tích cực đăng ký tham gia Giải thưởng. Việc hưởng ứng, tích cực tham gia Giải thưởng cũng là cơ hội để khẳng định vai trò, tầm quan trọng và khả năng sẵn sàng của Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong việc thúc đẩy Chuyển đổi số Quốc gia nhanh hơn, toàn diện hơn

Thông tin liên hệ: Vụ Công nghệ thông tin - Cơ quan thường trực Giải thưởng.

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn.

Website: http://giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn.

Điện thoại: 0898.995599

xem văn bản gốc tại đây

Zalo
news_detail-news