Thông báo
Mời tham gia Hội chợ Công thương đồng bằng sông Hồng-Vĩnh Phúc 2022

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, quảng bá giới thiệu thương hiệu, mở rộng thị trường têu thụ sản phẩm hàng hóa. Được sự nhất trí của Bộ Công thương. UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Hội chợ Công thươngđồng bằng sông Hồng-Vĩnh Phúc 2022với quy mô trên 200 gian hàng tiêu chuẩn của các địa phương và doanh nghiệpThời gian: từ 19/10-25/10/2022.Địa điểm:Sân Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên.Sở Công Thương Vĩnh Phúc trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phốchỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại/Trung tâm Khuyến công và tư vấp phát triển công nghiệp, Trung tâm khuyếncông&XTTM tham gia và mời các tổ chức, Hiệp hội, các doanh nghiệpcơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn củađịaphương hưởng ứng tham gia. Ban tổ chức Hội chợ Hỗ trợ80%chi phíthuê gian hàngcho mỗi đơn vịtham gia Hội chợ.Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm phát triển Công thương Vĩnh Phúc, Địa chỉ: Phường Khai Quang TP Vĩnh Yên-tỉnh Vĩnh Phúc, Điện thoại: 0211.3843.456;Fax:0211.3843.456.Người liên hệ:Tạ Thị Thu Hiền-Trưởng phòngThương mạiĐT: 0981.111.895hoặc Ông Phan Việt Anh Phó trưởng phòng Thương mại, Trung tâm Phát triển Công thươngVĩnh Phúc ĐT: 0988841927Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn phát  triển sản xuất, quảng bá giới thiệu thương hiệu, mở rộng thị trường têu thụ sản phẩm hàng hóa.Được sự nhất trí của Bộ Công thương. UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Hội chợ Công thương đồng bằng sông Hồng-Vĩnh Phúc 2022 với quy mô trên 200 gian hàng tiêu chuẩn của các địa phương và doanh nghiệp

Thời gian:  từ 19/10-25/10/2022.

Địa điểm:Sân Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên.Sở Công Thương Vĩnh Phúc

trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phốchỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại/Trung tâm Khuyến công và tư vấp phát triển công nghiệp, Trung tâm khuyến công&XTTM tham gia và mời các tổ chức, Hiệp hội, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn của địa phương hưởng ứng tham gia.

Ban tổ chức Hội chợ Hỗ trợ 80%chi phí thuê gian hàng cho mỗi đơn vị tham gia Hội chợ.

Mọi  chi  tiết  liên  hệ: Trung  tâm  phát  triển  Công  thương  Vĩnh  Phúc,

Địa  chỉ: Phường Khai Quang –TP Vĩnh Yên -tỉnh Vĩnh Phúc, Điện thoại: 0211.3843.456; - Fax: 0211.3843.456.

Người  liên  hệ: Bà Tạ  Thị  Thu  Hiền-Trưởng  phòngThương  mại

ĐT: 0981.111.895hoặc Ông Phan Việt Anh –Phó trưởng phòng Thương mại, Trung tâm Phát triển Công thươngVĩnh Phúc ĐT: 0988841927

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news