Thông báo
Sở Công Thương Đồng Nai mời các đơn vị có nhu cầu trên địa bàn tỉnh tham gia Hội nghị kết nối thương mại điện tử Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL năm 2022-Thúc đẩy phương thức phân phối hiện đại

Sở Công Thương Kính mời Quý đơn vị tham gia có nhu cầu hoặc phối hợp thông báo, giới thiệu và truyền thông về Hội nghị kết nối thương mại điện tử Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL năm 2022 - Thúc đẩy phương thức phân phối hiện đại đến các thành viên, hội viên, doanh nghiệp biết tham gia chương trình; Phiếu tham gia đề nghị gửi về Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai trước ngày 31/8/2022.

-Chương trình hội nghị: xem chi tiết tại được Công văn số 2173/SCT-QLTMngày 18/8/2022của Sở Công Thương Cần Thơ

-Thời gianhội nghị: Từ ngày 09/9/2022 đến ngày 10/9/2022(dự kiến Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai xuất phát ngày 8/9/2021 và về lại thành phố Biên Hòa ngày 11/9/2022).

-Địa điểm hội nghị: Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ-Khu E1, cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

(Chi tiết vui lòng liên hệ Chị Ngọc Sáng-ĐTDĐ 0931.901616- Mail:nguyenngocsang2202@gmail.com)

Zalo
news_detail-news