Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí Thư tỉnh Ùy tỉnh Đồng Nai đến thăm và làm việc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Zalo
album_detail-album