Giới Thiệu
Ban Giám đốc

 

1. GIÁM ĐỐC:

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC DIỆU

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại cơ quan: 02513. 842 018

Di động: 0909.760 067

Email: dieunn@dongnai.gov.vn; ngocdieusct@gmail.com

2. PHÓ GIÁM ĐỐC:

Họ và tên: CHU VĂN HIẾU

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại cơ quan: 02513. 846 825

Di động: 0917. 465 866

Email: hieucv@dongnai.gov.vn; chuvanhieuicc@gmail.com

3. PHÓ GIÁM ĐỐC:

Họ và tên: LÂM QUANG LIÊM

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Điện thoại cơ quan: 02513. 842 202

Di động: 0834. 337 600

Email: liemlq@dongnai.gov.vn; lamquangliem@gmail.com

Tải file: Quyết định số 18/QĐ-KC&TV, ngày 24/6/2021 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo

 

Tin liên quan
Zalo
news_detail-news