Giới Thiệu
Ban Giám đốc

 

1. GIÁM ĐỐC:

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC DIỆU

Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại cơ quan: 02513. 842 018

Di động: 0909.760 067

Email: dieunn@dongnai.gov.vn; ngocdieusct@gmail.com

2. PHÓ GIÁM ĐỐC:

Họ và tên: CHU VĂN HIẾU

Năm sinh: 1966

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điện thoại cơ quan: 02513. 846 825

Di động: 0917. 465 866

Email: hieucv@dongnai.gov.vn; chuvanhieuicc@gmail.com

3. PHÓ GIÁM ĐỐC:

Họ và tên: LÂM QUANG LIÊM

Năm sinh: 1968

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Điện thoại cơ quan: 02513. 842 202

Di động: 0834. 337 600

Email: liemlq@dongnai.gov.vn; lamquangliem@gmail.com

Tải file: Quyết định số 18/QĐ-KC&TV, ngày 24/6/2021 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Lãnh đạo

 

Tin liên quan
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news