Thông báo
Chương trình "Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022"

Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-BCT ngày 22/11/2022 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyếnViệt Nam -Online Friday 2022”,

Sở Công Thương triển khai đến Quý đơn vị nội dung Quyết định số 2471/QĐ-BCT ngày 22/11/2022 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia  và  Ngày  muasắm trực tuyếnViệt Nam -Online Friday 2022” (file điện tử gửi kèm theo);

đề nghị Quý đơn vị phối hợp thực hiệnnhư sau:

1.Thời gian-Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia từ ngày 28tháng 11năm 2022 đến ngày 04tháng 12năm 2022;

60 giờ - Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam-Online Friday 2022, từ 0 giờ thứ sáu ngày 02 tháng 12 năm 2022 đến 12 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2022

2.Đối tượng tham gia:Tất cả các tổ chức, thương nhân theo quy định pháp luật.

3.Hạn mứctối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 100% Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.Sở Công Thương triển khai Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam -Online Friday 2022đến các đối tượng tham gia chương trình nghiên cứu tổ chức thực hiện; đồng thời phát động nội dung chương trình nêu trên trên sàn giao dịch thương mại điện tửtỉnh Đồng Nai (ecdn.vn) vàđăng tải nội dung Quyết định số 2471/QĐ-BCTlên website của Sở Công Thương tại địa chỉ http://sct.dongnai.gov.vn/ VANQPPL

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news