Khuyến công
CÔNG TÁC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai đã xây dựng, thực hiện 05 đề án về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu để thực hiện nhiệm vụ tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh, tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực và cấp Quốc gia.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục Trưởng Cục Công Thương Địa Phương trao thưởng sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2018

Công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là nội dung hoạt động khuyến công quan trọng trong Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Đồng Nai. Qua 5 kỳ tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã có 83 sản phẩm (trong đó có 24 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 37 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm, 06 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và 16 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khác) của 65 cơ sở CNNT được UBND tỉnh công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Tỉnh; một số sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp cao hơn và đã có 17 sản phẩm (trong đó có 04 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 07 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm, 01 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và 05 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khác) được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Khu vực, 06 sản phẩm (trong đó có 03 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 01 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm, 01 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và 01 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khác) được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia.

Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đồng Nai năm  2017

Phân theo địa bàn thì cả giai đoạn 2016-2020 có 10/11 huyện, thành phố có sản phẩm được bình chọn (huyện Cẩm Mỹ không tham gia bình chọn), tính cả 03 cấp thì huyện có số sản phẩm được bình chọn nhiều nhất là Trảng Bom với 26 sản phẩm, kế đến là huyện Định Quán và thành phố Long Khánh cùng có 13 sản phẩm, xếp thứ 3 là huyện Nhơn Trạch với 11 sản phẩm và thứ 4 là huyện Xuân Lộc với 10 sản phẩm, các huyện còn lại lần lượt là huyện Thống Nhất 09 sản phẩm, huyện Long Thành 08 sản phẩm, huyện Tân Phú 07 sản phẩm, huyện Vĩnh Cửu 06 sản phẩm và cuối cùng là thành phố Biên Hòa 03 sản phẩm.

Sản phẩm CNNT tiêu biểu được giới thiệu quảng bá trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai, Bản tin Khuyến công, chuyên đề Khuyến công phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai....; được hỗ trợ xúc tiến thương mại thông qua tổ chức triển lãm, giới thiệu tại các hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam để giới thiệu tới người tiêu dùng, các nhà phân phối trên cả nước và địa phương; hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm trong nước để bán hàng, giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt, cơ sở CNNT có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương để xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, mô hình cơ sở CNNT hoạt động hiệu quả, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất; hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm, maketing và hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu...Cụ thể đối với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia thì mức kinh phí ưu tiên hỗ trợ không quá 1,5 lần mức hỗ trợ quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính; đối với nguồn kinh phí khuyến công địa phương thì “mức kinh phí ưu tiên hỗ trợ bằng 1,3 lần mức kinh phí quy định cho tất cả các hoạt động khuyến công theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2108 của UBND tỉnh Đồng Nai”.

Tuy nhiên, qua các kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 cho thấy, kết quả bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu chưa phản ánh đầy đủ thực trạng sản xuất công nghiệp nông thôn của tỉnh Đồng Nai; số sản phẩm, đơn vị tham gia chưa nhiều. Công tác bình chọn sản phẩm CNNTTB chưa được các địa phương quan tâm đúng mực, một số huyện chỉ tổng hợp hồ sơ không tổ chức bình chọn cấp huyện. Cơ sở công nghiệp nông thôn còn tâm lý e ngại thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cán bộ làm công tác khuyến công tuyên truyền chính sách chưa nắm bắt đầy đủ các quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Để công tác bình chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNTTB giai đoạn 2021-2025 đạt kết quả cao hơn, tạo sức lan tỏa mạnh hơn cần có sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp, sự hưởng ứng rộng rãi của cơ sở CNNT. UBND các huyện cần quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch khuyến công của địa phương hàng năm trong đó có nội dung hoạt động khuyến công về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng để triển khai thực hiện.

Đặc biệt, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bình chọn, cần được triển khai khoa học, xuyên suốt, từ việc đẩy mạnh công tác thông tin, hướng dẫn tới các địa phương đến hoạt động khảo sát, tuyên truyền vận động cơ sở CNNT nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của hoạt động bình chọn, từ đó đăng ký nhiều sản phẩm tham gia, khẳng định vị trí, giá trị của sản phẩm CNNT tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, với việc tổ chức bình chọn, định hướng hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu sau bình chọn cần được quan tâm hơn nữa để tạo sức hấp dẫn đối với các địa phương và cơ sở CNNT có sản phẩm đăng ký tham gia.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia, nhằm chọn ra những sản phẩm CNNT tiêu biểu nhất, đại diện cho các ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thế mạnh của tỉnh để tôn vinh, hỗ trợ phát triển, tạo bản sắc riêng cho công nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai. Qua đó, lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu đặc sắc tham gia bình chọn SPCNNTTB Khu vực, cấp Quốc gia do Bộ Công Thương tổ chức./.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news