Thông báo
Hội nghị Tổng kết Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020

Ngày 12/8/2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020  Hội nghị nhằm tổng kết, chia sẻ các kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014. Đồng thời, đề xuất thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động trong giai đoạn mới.Tham dự Hội nghị có bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động); ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án; ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo một số địa phương; các hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.Nhìn lại một chặng đường đã qua cho thấy, phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động đã giúp ngành Công Thương có thêm một công cụ hỗ trợ cho hàng ngàn doanh nghiệp hợp tác kinh doanh thông qua các hoạt động kết nối cầu, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hàng hóa, sản phẩm Việt Nam trên khắp các vùng miền đất nước. Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động còn tạo cơ sở huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của xã hội, phát triển thương mại, xây dựng mô hình thí điểm các chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng nhằm tạo lập và phát triển thị trường trong nước bền vững.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020

Hội nghị Tổng kết Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 có hai phiên thảo luận do đại biểu các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương, doanh nghiệp đánh giá các giải pháp phát triển thị trường trong nước lồng ghép với Cuộc vận động của ngành Công Thương.( Nguồn: http://www.tapchicongthuong.vn/)

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news