Thông báo
Kế hoạch Hội nghị “Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Đồng Nai – doanh nghiệp Lâm Đồng” tại Đồng Nai

Căn cứ công văn số 2059/SCT ngày 15/10/2020 của Sở Công Thương Lâm Đồng về việc phối hợp tổchức hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh miền Nam;

Thực  hiện  chỉ đạo  của  Ban  giám  đốc  Sở Công  Thương  Đồng Nai  ngày 19/10/2020 giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai phối hợp với các phòng, Trung tâm khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Đồng Nai tổ chức hội nghị Nhằm thúc đẩy cơ hội hợp tác sản xuất, kinh doanh, đầu tư, giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm nội địa với các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tại Đồng Nai Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp Sở Công Thương Lâm Đồng và các đơn vị có  liên  quan  tổ chức  hội  nghị “Kết  nối giao thương giữa  doanh  nghiệp Đồng  Nai –doanh nghiệp Lâm Đồng” tại Đồng Nai

I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Đồng Nai –Lâm Đồng có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp, trao đổi những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hỗtrợtìm kiếm đối tác liên doanh liên kết sản xuất, đầu tư và tiêu thụsản phẩm Đồng Nai –Lâm Đồng.

2. Yêu cầu:

- Doanh nghiệp hai bên có thểnắm bắt thông tin, gặp gỡ giao thương, tìm kiếm đối tác từ đó có chiến lươc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển thị trường.

- Doanh nghiệp hai bên có sản phẩm phù hợp từng bước tiếp cận, thâm nhập vào hệ thống sản xuất, chế biến kinh doanh của mỗi doanh nghiệp;

II. NỘI DUNG

1.Chủ đề: Hội nghị “Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Đồng Nai –doanh nghiệp Lâm Đồng” tại Đồng Nai.

2.Đơn vị đồng chủ trì:

- Sở Công Thương Lâm Đồng

- Sở Công Thương Đồng Nai

3.Đối tượng tham gia:

- Các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Các doanh nghiệp có sản phẩm OCOP.

- Ban quản lý các chợ loại 1 trên địa bàn tỉnh

- Các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

4.Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:Lúc 14giờ00, ngày 22/10/2020

- Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình Số 6, Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

5.Thành phần: dự kiến khoảng 50 khách mời (02 tỉnh)

6. Kinh phí: Sở Công Thương Lâm Đồng

III.TỔ CHỨC VÀ PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Sở Công Thương Đồng Nai:

- Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai chủ trì liên hệ địa điểm tổ chức hội nghị và mời các doanh nghiệp đạt sản phẩm OCOP trưng bày sản phẩm và tham dự hội nghị.

- Giao Phòng Quản lý thương mại mời các siêu thị,trung tâm thương mại và Ban quản lý các chợ loại 1 trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị

- Giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Đồng Nai liên hệ một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sắp xếp cho đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tham quan vào sáng ngày 22/10/2020.

2. Sở Công Thương Lâm Đồng

- Chủ trì, giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Lâm Đồng  phối  hợp  với  Trung  tâm  Xúc  tiến Thương mại Đồng  Nai  sắp  xếp  cho  doanh nghiệp 02 tỉnh trưng bày sản phẩm.

- Chuẩn bị công tác hậu cần, kinh phí thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch  tổ chức  hội  nghị “Kết  nối giao thương giữa  doanh  nghiệp Đồng Nai –doanh nghiệp Lâm Đồng” tại Đồng Nai.

Đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện./.

Mọi  chi  tiết  xin  liên hệ:  Trung  tâm  Xúc  tiến Thương mại Đồng  Nai  gặp Đ/c La Huy Đăng(0903396218); E-mail: dangsctdn@gmail.com

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news