Thông báo
Kết quả Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai nhiệm kỳ II (2020-2023)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Công Thương về tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2023 hướng đến Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 10/12/2019, Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai, đã tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ II (2020-2022) nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của Chi bộ Nhiệm kỳ I (2019 – 2020) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ II (2020-2023). Đồng thời bầu cấp ủy và các chức danh Bí thư, phó bí thư chi bộ nhằm lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ II (2020-2023).

Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai đã vinh dự đón tiếp đồng chí Trương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Sở Công Thương, đồng chí Nguyễn Trí Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Công Thương.

Hình ảnh: Đại hội chi bộ nhiệm kỳ II (2020 – 2023)

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Chi bộ Nhiệm kỳ I (2019 – 2020) phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2020-2023). Đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ II (2020-2023) đã đề ra. Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ I (2019-2020).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trí Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương đã biểu dương những kết quả chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy, tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Bên cạnh đó đã có những ý kiến chỉ đạo sát sao nhằm giúp cấp ủy chi bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

    Hình ảnh: Lãnh đạo Sở Công Thương chúc mừng Cấp ủy nhiệm kỳ II (2020 – 2023)

Đại hội đã nghiêm túc, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần nhiệt huyết để bầu vào cấp ủy và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ II (2020 – 2023). Đại hội đã bầu cử được 05 đồng chí vào cấp ủy, trong đó đồng chí Bí thưPhó Bí thư Chi bộ đã tái đắc cử nhiệm kỳ II (2020 – 2023).

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ biểu quyết, nhất trí 100% thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ II (2020 – 2023).

Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai nhiệm kỳ II (2020-2023) đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Zalo
news_detail-news