Thông báo
Mời tham gia cuộc thi trực tuyến"Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, bật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

Thông tin đăng nhập vào Cổng thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh tại địa chỉ: http://vnmac.gov.vn/thitructuyenđể đăng ký tài khoảnvà làm bài thitrực tuyến"Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, bật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam". Thời gian bắt đầu thi từ 08 giờngày 04/4/2023 đến 04/5/2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news