Thông báo
Mời tham gia Hội chợThương mại Ninh Thuận năm 2022

Hi chThương mi Ninh Thun năm 2022 din ra tngày 29/3/2022 đến ngày 05/4/2022 ti Qung trưng 16/4, thành phPhan Rang -Tháp Chàm, tnh Ninh Thun, vi quy mô trên 200 gian hàng. Hi chlà cơ hi cho các đơn v, cơ s, doanh nghip, hp tác xã và làng ngh ca các tnh, thành phtrên cc có dp trưng bày, gii thiu qung bá sn phm, tham gia các hot đng xúc tiến thương mi, tìm kiếm đi tác, m rng th trưng, tăng cưng hp tác gia các đa phương; thúc đy giao thương, phc hi sn xut, đc bit là sau nh hưng ca dch bnh Covid-19.Trung tâm khuyến công và Tư vấn Công nghiệp tỉnh Đồng Nai trân trng kính mi các cơ sơ doanh nghiệp sản xuất thu7ng mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhu cầu tham gia hội chợ tại Ninh Thuận xin liện hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mi tnh Ninh Thun

Đa ch: Đưng 16/4, TP.Phan Rang -Tháp Chàm, tnh Ninh Thun.

Đin thoi: 0259. 3828500; 0977.588.212(Anh Triu)

Zalo
news_detail-news