Thông báo
mời tham gia lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã

Sở Công Thươngnhận được Công văn số 5716/XTTM-CNTTngày 28/9/2022 của Cục Xúc tiến Thương mạivề việc phối hợp tổ chức Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã(filegửi kèm theo),Sở Công Thương thông báo đến Quý đơn vị phốihợp thông báo, đăng ký tham gia Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã, như sau:1. Thời giantập huấn:Ngày 14 và 15 tháng 10 năm 20222. Địa điểmtập huấn:Khách sạn Sunshine Antique Hotel số 549 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh3. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai4. Nội dung chương trìnhNgày 14/10 (chương trình đính kèm) và ngày 15/10: thực hành chuyên sâu, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn chuyên sâu sẽ đăng ký với giảng viên là các chuyên viên bên Alibaba

Sở  Công  Thương nhận  được Công  văn  số 5716/XTTM-CNTTngày 28/9/2022 của Cục Xúc tiến Thương mại về việc phối hợp tổ chức Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã (filegửi kèm theo),
Sở Công Thương thông báo đến Quý đơn vị phối hợp thông báo, đăng ký tham gia Khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã, như sau:
1. Thời gian tập huấn:Ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2022
2. Địa điểm tập huấn:Khách sạn Sunshine Antique Hotel –số 549 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4. Nội dung chương trình
Ngày 14/10 (chương trình đính kèm) và ngày 15/10: thực hành chuyên sâu, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn chuyên sâu sẽ đăng ký với giảng viên là các chuyên viên bên Alibaba

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news