Khuyến công
Tình hình hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tháng 10/2022

1. Kết quả thực hiện công tác khuyến công

Tiếp tục triển khai đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công: Tiếp tục triển khai Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của mạng lưới cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2022-2025 quý III/2022.

Duy trì hoạt động phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu và sản phẩm OCOP: trình báo cáo đánh giá hoạt động trong 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.

Triển khai các đề án khuyến công sau khi đã được Sở Công Thương/UBND tỉnh phê duyệt gồm: Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm, Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương, Tuyên truyền, Nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở CNNT, Hội chợ triển lãm.

Đôn đốc các địa phương hoàn thành công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương cấp cơ sở, tập hợp hồ sơ gửi về Sở Công Thương (thông qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp) để tổng hợp trình Hội đồng cấp tỉnh.

 Xây dựng và trình Đề án khuyến công tham gia hội chợ triển lãm tại tỉnh Bạc Liêu từ ngày 25/11-01/12/2022.

Tổ chức Hội nghị tập huấn Khởi sự doanh nghiệp tại huyện Định Quán từ ngày 11/10 – 12/10/2022.

Tổng hợp kế hoạch khuyến công năm 2023 của các địa phương.

Triển khai công tác chuẩn bị đấu thầu gói xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá và thẩm tra.

Khảo sát thực tế và xây dựng các đề án khuyến công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị đối với các cơ sở CNNT theo kế hoạch khuyến công năm 2022.

Xây dựng và phát hành bản tin khuyến công kỳ III/2022, cập nhật Website Trung tâm và cơ sở dữ liệu ngành Công Thương; thực hiện chuyên đề khuyến công tháng 10/2022 phát sóng trên Đài Phát thành và Truyền hình Đồng Nai.

Thực hiện quy trình mua xe bán tải theo quy định, thực hiện thanh lý và đấu giá 03 xe ô tô.

Triển khai chương trình khuyến công quốc gia: Theo dõi kết quả đối với 18 hồ sơ đăng ký bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực: kết quả có 07 sản phẩm, bộ sản phẩm được Cục Công Thương địa phương công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực; Lấy ý kiến nhân dân cư nơi cư trú về hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú; Tổ chức gian hàng chung của tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm, tham dự Hội nghị khuyến công và Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Nam năm 2022 tại tỉnh Tây Ninh:

 2. Công tác tư vấn phát triển công nghiệp

Tiếp tục triển khai các hợp đồng đã ký kết và tìm kiếm, ký kết các hợp đồng mới thuộc lĩnh vực thiết kế quy hoạch các cụm công nghiệp, khu dân cư, tái định cư; Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu, tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát thi công; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công – TDT; Kiểm toán năng lượng.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news