Khuyến công
Bà Rịa - Vũng Tàu: Linh hoạt triển khai nhiệm vụ khuyến công
Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trung tâm) sẽ linh hoạt triển khai các chương trình, đề án, đảm bảo nguồn vốn khuyến công được thực hiện hiệu quả, đúng mục đích và thiết thực nhất với đơn vị thụ hưởng.

Không nằm ngoài bối cảnh chung, năm 2021 khuyến công Bà Rịa - Vũng Tàu cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Thời gian thực hiện giãn cách kéo dài khiến nhiều nhiệm vụ không đảm bảo đúng tiến độ, thậm chí không triển khai được mặc dù đã chuẩn bị công phu, tỉ mỉ. Theo thông tin từ trung tâm, để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa đảm bảo hiệu quả các nhiệm vụ, đơn vị đã đề xuất cắt giảm, dừng triển khai thực hiện một số chương trình, đề án. Riêng chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất, với các đề án gặp nhiều khó khăn phải dừng thực hiện, trung tâm đã đề xuất thay thế hỗ trợ cơ sở có nhu cầu đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến được hưởng chính sách khuyến công mở rộng phục hồi sản xuất sau thời gian giãn cách xã hội…xem tiếp tại đây

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news