Khuyến công
Đồng Nai: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến là một trong những nội dung được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai (trung tâm) tiếp tục chú trọng nhằm giúp doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) ổn định và phục hồi sản xuất sau đại dịch. Năm 2022, trung tâm dự kiến hỗ trợ 14 cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ thuê tư vấn lập dự án đầu tư, maketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói. Bên cạnh đó, trung tâm cũng sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và quảng bá sản phẩm CNNT… Thông qua các chương trình, đề án, trung tâm kỳ vọng tạo đột phá về chất lượng hoạt động để công tác khuyến công thật sự là chỗ dựa của cơ sở CNNT trên con đường ngắn hạn phục hồi sau dịch và phát triển theo kế hoạch dài hạn.... xem tiếp tại đây

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news