Tin Tức
Hội nghị công tác khuyến công khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận

Chiều ngày 18/8, tại tỉnh Ninh Thuận, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022. Đồng chí Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), đồng chí Võ Đình Vinh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận và đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Phó cục trưởng Cục Công Thương địa phương đồng chủ trì Hội nghị.

 


Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự có hơn 200 đại biểu từ 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, bao gồm: Lãnh đạo Sở Công Thương, đại diện một số phòng, ban liên quan của Sở Công Thương của một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên thực hiện nhiệm vụ về khuyến công; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Công Thương; các Sở, Ban, Ngành liên quan của tỉnh Ninh Thuận; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Lãnh đạo phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Thuận; đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đại diện các Báo, Đài Trung ương và địa phương..

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Trí Phương  - Phó giám đốc Sở Công Thương - Trưởng đoàn, Bà Nguyễn Ngọc Diệu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và TVPTCN tỉnh Đồng Nai tham dự Hội Nghị

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2021 của 15 tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 48,79 tỷ đồng, đạt 95,24% so với kế hoạch năm (được giao 51,23 tỷ đồng). Trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện đạt 11,07/11,14 tỷ đồng (đạt 99,37%); chiếm 14,71% tổng kinh phí thực hiện khuyến công quốc gia năm 2021 và chiếm 22,68% kinh phí khuyến công toàn vùng. Kinh phí khuyến công địa phương thực hiện 37,73 tỷ đồng, đạt 94,11% so với kế hoạch (40,09 tỷ đồng); chiếm 23,76% tổng kinh phí thực hiện khuyến công địa phương của cả nước năm 2021(158,79 tỷ đồng) và chiếm 77,32% kinh phí khuyến công toàn vùng. Một số địa phương bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương ở mức khá trong khu vực cho hoạt động khuyến công là: Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Bình... Địa phương có sự quan tâm đẩy mạnh hỗ trợ kinh phí đối với năm 2021 là Gia Lai, Quảng Ngãi.

Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2022 được duyệt của 15 tỉnh, thành phố khu vực MT-TN là 72,8 tỷ đồng cao h[n 42,11% so v[í kế hoạch năm 2021 (51,23 tỷ đồng), trong đó: kinh phí KCQG giao theo kế hoạch 29,21 tỷ đồng, chiếm 20,86% tổng kinh phí KCQG năm 2022 (140 tỷ đồng) và chiếm 40,12% kinh phí khuyến công toàn vùng. 7 tháng đầu năm 2022, kinh phí toàn vùng đã thực hiện 20,7 tỷ đồng, đạt 28,44% kế hoạch năm, so với tỷ lệ thực hiện 7 tháng đầu năm 2021 cao hơn 62,15%. Trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia đã triển khai thực hiện 3,54 tỷ đồng, đạt 12,11% kế hoạch năm; kinh phí khuyến công địa phương 17,17 tỷ đồng, đạt 39,38% kế hoạch năm.

Kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2021 và phân bổ kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2022 theo 6 nội dung chính, đó là: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông; hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Về hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp năm 2021, toàn vùng đã tư vấn với tổng doanh thu là 12, 61 tỷ đồng. 7 tháng đầu năm 2022, các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên đã tư vấn cho 59 dự án, với doanh thu đạt 4,78 tỷ đồng, đạt 44,18% kế hoạch năm, thấp hơn 32,19% so với cùng năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đánh giá cao hoạt động khuyến công trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tiếp tục phát huy được vai trò hoạt động năm sau tốt hơn năm trước. Sở Công Thương các địa phương đã quan tâm thực hiện tốt hoạt động khuyến công. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid – 19, nhưng khu vực miền Trung - Tây Nguyên vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong hoạt động khuyến công….Trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đề nghị các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại các địa phương trong khu vực triển khai hoạt động khuyến công phải bám sát vào nhiệm vụ chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và chương trình phát triển khuyến công quốc gia  theo Quyết định 1881 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát đánh giá lại các chính sách khuyến công trong thời gian qua; kiện toàn bộ máy nhân sự làm công tác khuyến công; tập trung phấn đấu thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2022 bằng hoặc cao hơn năm 2021, hoàn thành kế hoạch ngân sách được giao. Bên cạnh đó, các địa phương cần phải xây dựng được các đề án điểm về khuyến công, phát huy được thế mạnh, sản phẩm chủ lực của địa phương. Đặc biệt, theo Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, các địa phương cần chú trọng, quan tâm hơn nữa việc bố trí nguồn kinh phí cho chương trình khuyến công địa phương;....

Cục Trưởng Cục Công Thương địa phương  nhấn mạnh các địa phương tiếp tục phát huy tốt việc liên kết vùng trong hoạt động khuyến công khu vực miền Trung - Tây Nguyên vì hoạt động liên kết không chỉ là hỗ trợ đầu tư máy móc sản xuất mà còn liên kết để hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đăng cai hội nghị khuyến công năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông. 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Zalo
news_detail-news