Tin Tức
HỘI NGHỊ RA MẮT MẠNG LƯỚI CÔNG TÁC VIÊN KHUYẾN CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề án “Thành lập và duy trì mạng lưới Cộng tác viên Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 -2025”. Được sự ủy quyền của Sở Công Thương, hôm nay vào lúc 9h00 ngày 06/10/2020, tại Phòng VIP 1, Hội trường Trung tâm Văn miếu Trấn Biên – Hội quán Trấn Biên, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp long trọng tổ chức lễ Ra mắt Mạng lưới Cộng tác viên khuyến công tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2021.

Thành phần tham dự gồm đại diện: Sở Công Thương, Đại diện lãnh đạo UBND, phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và 20 tổ trưởng, cộng tác viên khuyến công trên địa bàn 3 huyện Trảng Bom, Xuân Lộc và Nhơn Trạch.

Theo đề án, trong Giai đoạn 1 (2020-2021) hình thành mạng lưới cộng tác viên khuyến công có 20 người tại 03 huyện trọng điểm, có tốc độ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp mạnh, gồm: Trảng Bom, Nhơn Trạch, và Xuân Lộc. Giai đoạn 2 (2022 – 2025) sẽ mở rộng đến 65 cộng tác viên khuyến công phân bổ ở các huyện, thành còn lại của tỉnh hết năm 2025.

Việc thành lập mạng lưới cộng tác viên khuyến công sẽ tạo ra đầu mối triển khai các hoạt động khuyến công và tham gia hướng dẫn cơ sở CNNT chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp cận chính sách khuyến công tại địa phương phụ trách, giúp UBND cấp huyện, cấp xã, Trung tâm KCTVPTCN triển khai công tác khuyến công hiệu quả, phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn thực tế của địa phương. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền địa phương các cấp quan tâm và đang hướng tới.

 

Zalo
news_detail-news